Velkommen på svømmeskolens side

Her kan du læse alt om hvad vi tilbyder i Svømmeskolen i SVØM Slagelse Korsør.

 

SVØM Slagelse Korsør (SSK) er opdelt i en række afdelinger, hvor Svømmeskolen er langt den største. Svømmeskolen spænder lige fra baby- til motionssvømning for voksne, udspring og hen over forældre/barn-, børne- og ungdomshold.

 

 

Vores hold

I SVØM Slagelse Korsør er muligt at gå til svømning fra "vugge til grav".

- I varmtvandsbassinet i Slagelse Svømmehal tilbyder vi svømning for småbørn med forældre, i alderen 0-3 år. 

- Vores Svømmeskole henvender sig til børn mellem 3 og 13 år. 

- I vores tween, teen og voksenafdeling finder du en bred vifte er forskellige holdtyper, heriblandt voksen crawl, aqua fitness, teenage svømning, Aqua action og meget andet. 

Alle vores hold for børn i Svømmeskolen har fiskenavne.

Læs under de enkelte hold grupper for at lære mere om vores undervandsverden.


I SSKs Svømmeskole byder vi alle børn og voksne velkommen. Den enkeltes svømmekundskaber er ligegyldige, idet der i forbindelse med indmeldelsen tages nøje hensyn til den enkeltes forudsætninger, herunder alder og niveau, og sammen finder vi det rette hold. For at blive indmeldt skal du vælge menupunktet ”Tilmeldinger”, hvor du kan se holdbeskrivelser, så du kan vælge det hold, der passer dig bedst.

I SSKs Svømmeskole er der over 1500 medlemmer fordelt på både børn, unge og voksne. Der er svømmeundervisning på alle hverdage og lørdage.
For så vidt angår de nøjagtige undervisningstider, priser på svømme- og grundkontingent og lignende, læs venligst under rubrikken ”Tilmeldinger”. Bemærk du betaler altid 300 kr i Grundkontingent og udover det betaler du for det enkelte hold du tilmelder dig

Kig dig omkring og find det hold der passer til netop dig eller dit barn.

 

Struktur i svømmeskolen

Svømmeskolen ledes af Svømmeskoleudvalget, der er et underudvalg af SSKs bestyrelse. Svømmeskoleudvalget består af minimum 1 bestyrelsesmedlem, 1-2 instruktører, 1-2 medlemmer og/eller forældre til børn i Svømmeskolen samt SSKs administrative medarbejdere.

Endeligt skal det oplyses, at der for samtlige af vores instruktører og hjælpeinstruktører er blevet indhentet Børneattester fra Kriminalregistret, der ikke i et eneste tilfælde har givet anledning til bemærkninger. Børneattesten, er en attest, der indeholder oplysning om straffelovsovertrædelser vedrørende krænkelse af børn under 15 år.

 

Undervisningen i svømmeskolen

SSKs Svømmeskole har en stab af meget velkvalificerede instruktører og hjælpeinstruktører samt et korps af faste afløsere. Der er i alt ca. 90 instruktører og hjælpeinstruktører ansat.

Det tilstræbes, at der til alle hold - foruden den naturligvis faste instruktør - også er tilknyttet minimum en fast hjælpeinstruktør. Det er instruktøren, der er ansvarlig for det enkelte holds undervisning og står for gennemførelsen af denne med hjælp fra hjælpeinstruktøren.

Instruktøren er således også ansvarlig for planlægningen og tilrettelæggelsen af undervisningen, udarbejdelsen af det ugentlige undervisningsprogram, opfølgning og opnåelse af holdets målsætning. Instruktøren påser tillige, at alle svømmere i videst muligt omfang tilbydes at gå op til de prøver, der bl.a. er adgangsgivende for oprykning til et højere niveau. Det er derfor også instruktøren, der beslutter hvilke svømmere, der skal rykkes op til et højere niveau. Læs nærmere om de enkelte hold under den gruppe du er interesseret i under Svømmeskolen.

Samtlige instruktører er som minimum 16 år gamle, og har alle bestået DGI's instruktøruddannelse eller anden tilsvarende uddannelse. DGI's instruktøruddannelse, også kaldet Svømningens Grunduddannelse løber over to weekender indeholdende både teori og praktiske øvelser, hvortil der kræves 100% deltagelse. Derudover er der to moduler e-learning og en afsluttende opgave som alle skal bestå. 

Instruktørerne tilbydes derudover løbende opfølgningskurser, herunder specialkurser i eksempelvis Babysvømning. Endvidere stiller Svømmeskolen som krav til deres instruktører og hjælpeinstruktører, at de alle en gang årligt består Bassinprøven, der er en godkendt livredningsprøve til brug for livredning i svømmehaller. Alle skal ligeledes også gennemgå et årligt 4 timers førstehjælpskursus.

Endvidere kan det oplyses, at langt de fleste af vores instruktører og hjælpeinstruktører selv er eller har været aktive svømmere, og at de derfor meget gerne vil viderebringe de glæder og oplevelser, som de selv har haft og ”brænder for” at lære fra sig

Samtlige instruktører og hjælpeinstruktører vil gennem en sæson ydremere gennemgå forskellige kursusdage hvor der bliver lagt vægt på blandt andet samspillet mellem Instruktør og hjælper. De vil også blive præsenteret for nye undervisnings- og indlæringsmetoder på disse kursusdage. Foruden disse kursusdage bliver alle instruktører og hjælpeinstruktører løbende coached og superviceret af vores svømmeskoleledere.

I Svømmeskolen synes vi, at forløbet - bestående af en kombination af traditionel kursus og coaching/supervision - har tilført vores instruktører meget nyt og inspirerende materiale at arbejde videre med, hvilke vores svømmere og deres forældre forhåbentligt også har eller vil komme til at bemærke.

 

Spørgsmål

Vi oplever ofte, at både svømmere og forældre har nogle spørgsmål, som det kan være svært at få svar på hos instruktørerne. Instruktørerne har desuden heller ikke meget tid, idet de ofte er på vej til næste undervisningstime.
Vi vil derfor bede jer om i stedet for at rette henvendelse SSK’s svømmeskolelder Camilla Ørberg, eller en fra svømmeskoleudvalget.

 

Kontakt os endelig, hvis du har spørgsmål

 

Kontakt til vores svømmeskoleleder
Camilla

Telefon: 40480563.
Telefontid tirsdage og torsdage kl. 09.30 - 13.30.

Mail: svomskinfo@gmail.com