Omgangsform i klubben

Med følgende retningslinjer vil vi som klub gerne signalere, hvordan vi alle i fællesskab bør optræde, så SVØM Slagelse Korsør bliver et godt og trygt sted at være for svømmere, forældre og trænere.

I SVØM Slagelse Korsør taler vi ordentligt til hinanden - ingen sjofle tilråb eller kommentarer om hinandens kroppe/udseende.

Chikane eller mobning mellem børn og unge indbyrdes er ikke acceptabelt!

Instruktører, trænere og ledere er rollemodeller og har derfor et særligt ansvar for at behandle andre med respekt.

Man går ikke i vandet hverken før/efter undervisningen starter/slutter. Ej heller i varmt vandsbassinet (gældende for Slagelse svømmehal).

Et nej - også i leg - skal altid respekteres.

I forbindelse med ture, stævner ol. er der altid mindst to voksne forældre / trænere med.

Kropslig kontakt og berøringer i forbindelse med instruktion, jubel eller trøst er tilladt.

Seksuel chikane under enhver form er forbudt.

Det er ikke tilladt for en træner/instruktør at indlede et forhold til en svømmer under 18 år, som han/hun er træner for.

Man går ikke ind i det modsatte køns omklædningsrum. Forældre kan dog medbringe børn af modsatte køn til det fyldte 7. år

Mobiltelefoner / kameraer skal være slukket til træning og i omklædningsrum. Hvis man ønsker at fotografere til træning, skal dette aftales med træner/instruktør.

Alle skal efterkomme de anvisninger, som vores trænere/instruktører giver i forhold til ophold i hallen. Herunder respektere, hvis en træner/instruktør anbefaler forældre at forblive på tribunen eller evt. i kortere perioder opholde sig i cafeteriet af hensyn til barnets koncentration og svømmeudvikling.

Forældre opfordres til at deltage i børnenes idrætsliv. De kender børnene bedre og er derfor i stand til at opdage, hvis barnet mistrives.

Der indhentes børneattester på alle nye instruktører, trænere og andre voksne, der har kontakt med børn i klubben. En positiv attest vil medføre øjeblikkelig udelukkelse fra klubben.

DIF involveres automatisk ved en positiv attest. Ansvarshavende for at indhente attester er det administrative team i klubben, som har tavshedspligt vedr. alle personfølsomme oplysninger.

Hvis en instruktør, træner eller leder føler at være kommet i en situation, der kan misforstås af andre, er vedkommende meget velkommen til at kontakte Svømmeskolelederen. Svømmeskolelederen vil føre samtalen til protokols, så evt. ”fejlagtige” misforståelser eller rygter ikke får lov til at spredes.

Alle har pligt til at gå til bestyrelsen, hvis de hører rygter om krænkelser eller selv fornemmer, at der er noget galt. Bestyrelsen har pligt til at tage sådanne henvendelser alvorligt og reagere hurtigt på dem.